Referensuppdrag

 

Här finns ett urval av utförda arbeten.

Återställning av strand i Klitterhus.

Foto: Niklas Gustavsson

SEADIG Skandiahamnen

Kanalrensning med en Hyundai 210

Ledningsarbete väg 155

Återställning damm

Montering kantsten

Utgrävning grus

Erosionsskydd Göta Älv

Erosionsskydd Göta Älv

Dikesrensning

Telefon

Kontoret
0520 – 65 22 20

Mikael Ivarsson mobil:
070 – 19 19 220

Mårten Ivarsson mobil:
070 – 19 19 221

Besöksadress

Ivarssons Entreprenad
Lusseröd 115
463 93 Västerlanda

Kontorsadress

Ivarssons Entreprenad
Emanuel bagares gata 2
463 30 Lilla Edet